Vuokran maksaminen ja saatavien perintä

Vuokranantaja lähettää asukkaille tilisiirrot vuodeksi kerrallaan. Vuokra tulee maksaa kuukauden 2. päivään mennessä ilman erillistä kehotusta. Maksun yhteydessä tulee käyttää annettua viitenumeroa, jotta maksu kohdistuu oikein. Keskimääräinen neliöhinta Heinolan vuokra-asunnot Oy:n kohteissa on noin noin 10,00 euroa/m²/kk.

Vuokranmaksun viivästyessä lähetetään maksumuistutus. Maksumuistutuksesta peritään viiden euron perintäkulu. Maksun viivästyessä vuokralainen on velvollinen suorittamaan viivästyneelle määrälle korkolain mukaisen viivästyskoron eräpäivästä maksupäivään (tällä hetkellä 7 %).

Maksusuunnitelma
Vuokravelan kasvaessa 1-2 kuukauden suuruiseksi (asumistuen saajilla kahden kuukauden omavastuu), pyytää vuokranantaja vuokralaiselta maksusuunnitelman, joka toimitetaan kirjallisena asumisneuvojalle. Maksusuunnitelmassa tulee ilmetä maksuerät ja maksuaikataulu. Maksusuunnitelman voi yksi ruokakunta tehdä samasta vuokravelasta vain kerran. Jos vuokrat jäävät toistuvasti maksamatta, puretaan vuokrasopimus välittömästi.

Avaa maksusuunnitelmalomake tästä.

Ensimmäisestä maksusuunnitelman tekemisestä ei veloiteta mitään. Mahdollisista seuraavista maksusuunnitelmista veloitus on 20 €/maksusuunnitelma. Yksi veloitukseton maksusuunnitelma on ruokakuntakohtainen, ei asuntokohtainen. Maksusuunnitelmaa on ehdottomasti noudatettava. Vuokrasopimus puretaan, mikäli maksusuunnitelmaa ei ole tehty lainkaan tai sitä ei noudateta.

Mikäli vuokralainen asuu asunnossa vuokrasopimuksen purkamisesta huolimatta, toimitetaan haastehakemus oikeuteen häätöä varten.

Häätö
Oikeuden päätöksen saatuaan vuokranantaja tarkastaa, onko vuokralainen luovuttanut huoneiston vuokranantajan vapaaseen hallintaan oikeuden päätöksen mukaisesti. Tarvittaessa ulosottovirastosta tilataan häätö ja saatavien perintä. Velallinen vastaa ulosottomaksusta ja oikeudenkäyntikuluista. Oikeuden päätös aiheuttaa aina merkinnän luottotietoihin!