Tutustu talosi järjestysmääräyksiin

Järjestysmääräykset on hyväksytty taloyhtiön asumisviihtyvyyden varmistamiseksi. Kaikkien asukkaiden tulee noudattaa voimassaolevia määräyksiä. 

Lataa järjestysmääräykset tästä

Muuttoilmoitus
Huoneistoon ja siitä pois muuttamisesta on aina ilmoitettava Heinolan vuokra-asunnot Oy:n asiakaspalveluun. Myös nimen muutoksesta on ilmoitettava.

Yhteiset tilat ja alueet
Kun ulko-ovet ovat lukittuna, niistä kuljettaessa on huolehdittava, että ne lukkiutuvat uudelleen. Yhteisissä tiloissa on kuljettava meluttomasti. Yhteisissä tiloissa on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Turha oleskelu sekä tupakointi on yhteisissä tiloissa kielletty. Yhteiset tilat sekä piha-alueet on pidettävä siisteinä. Porrashuoneessa ei paloturvallisuussyistä saa säilyttää mitään tavaroita; tavaroita saa säilyttää vain niille varatuissa paikoissa. Mattojen pesu pyykkituvassa on kielletty.

Kotirauha
Kotirauhan ja asumisviihtyvyyden ylläpitämiseksi huoneistossa ei saa viettää häiritsevää elämää. Vuokralaisen on myös huolehdittava siitä, että hänen vieraansa noudattavat lakeja ja määräyksiä (huoneenvuokralaki). Kello 22.00-7.00 on naapureille annettava kotirauha.

Huoneistot
Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Asukas on velvollinen ilmoittamaan huoltoyhtiölle viipymättä huomaamistaan vioista huoneistossa. Vesivahingosta on heti ilmoitettava Heinolan vuokra-asunnot Oy:n edustajalle.

Huoneistossa ei saa tehdä korjaustöitä ilman vuokranantajan lupaa, eikä huoneistoja saa tuulettaa porraskäytävään. Huoneistossa tupakointi on ehdottomasti kielletty.

Parvekkeet
Mattoja ja vuodevaatteita saa pölyttää pihalla olevilla pölytystelineillä arkipäivisin kello 08.00-19.00 lauantaina ja aattoina kello 09.00-16.00. Huoneistojen omilla parvekkeilla ja kiinteistön tuuletusparvekkeella on kaikenlainen vaatteiden pölyttäminen KIELLETTY, mutta niillä saadaan vaatteita tuulettaa samoina aikoina. Huoneistoparvekkeet ja patiot on pidettävä siisteinä ja niiltä on luotava lumet. Grillaaminen edellä mainituissa tiloissa on sallittu vain sähkögrillillä.

Pysäköinti
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Ajoneuvon saa ajaa sisäänkäyntien eteen vain lastaamista ja kuorman purkua varten.

Lemmikkieläimet
Lemmikkieläimet on pidettävä huoneiston ulkopuolella kytkettynä, eivätkä lemmikit saa häiritä talon asukkaita eivätkä liata rakennusta tai piha-aluetta. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Lisäksi on pidettävä huolta siitä, että eläinten uloste ei jää piha-alueelle.

Jätehuolto
Kotitalousjätteet lajitellaan ja toimitetaan kiinteistön jäteastioihin. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Muut kuin talousjätteet (esim. huonekalut, patjat yms.) on asukkaan omalla kustannuksella kuljetettava jäteasemalle. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jätehuoltoviranomaisten niille varaamille paikoille. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä tai muita esineitä.

Järjestysmääräysten rikkominen
Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen irtisanomisen/purkamisen (AHVL – Asuinhuonevuokralaki).