Eräpäivä

Maksa vuokra kuukauden 2. päivään mennessä

Viitenumero

Muista käyttää vakioviitenumeroa aina maksaessasi

Vuokran maksaminen ja saatavien perintä

Vuokranantaja lähettää asukkaille vuokralaskun vuodeksi kerrallaan. Vuokra tulee maksaa kuukauden 2. päivään mennessä ilman erillistä kehotusta. Maksun yhteydessä tulee käyttää annettua viitenumeroa, jotta maksu kohdistuu oikein.

Vuokralaisen tulee olla yhteydessä vuokranantajaan, jos vuokranmaksussa on häiriöitä. Vuokranmaksun viivästyessä lähetetään maksumuistutus, josta peritään viiden euron perintäkulu. Maksun viivästyessä vuokralainen on velvollinen suorittamaan viivästyneelle määrälle korkolain mukaisen viivästyskoron eräpäivästä maksupäivään (tällä hetkellä 11 %).

Maksusuunnitelma
Vuokravelan kasvaessa 1-2 kuukauden suuruiseksi (asumistuen saajilla kahden kuukauden omavastuu), tulee vuokranantajan kanssa sopia maksusuunnitelmasta, jonka mukaisesti kertynyt vuokravelka maksetaan pois. Maksusuunnitelman voi yksi ruokakunta tehdä samasta vuokravelasta vain kerran. Jos vuokrat jäävät toistuvasti maksamatta, puretaan vuokrasopimus välittömästi.

Ensimmäisestä maksusuunnitelman tekemisestä ei veloiteta mitään. Mahdollisista seuraavista maksusuunnitelmista veloitus on 20 €/maksusuunnitelma. Yksi veloitukseton maksusuunnitelma on ruokakuntakohtainen, ei asuntokohtainen. Maksusuunnitelmaa on ehdottomasti noudatettava. Vuokrasopimus puretaan, mikäli maksusuunnitelmaa ei ole tehty lainkaan tai sitä ei noudateta.

Mikäli vuokralainen asuu asunnossa vuokrasopimuksen purkamisesta huolimatta, toimitetaan haastehakemus oikeuteen häätöä varten.

Häätö
Oikeuden päätöksen saatuaan vuokranantaja tarkastaa, onko vuokralainen luovuttanut huoneiston vuokranantajan vapaaseen hallintaan oikeuden päätöksen mukaisesti. Tarvittaessa ulosottovirastosta tilataan häätö ja saatavien perintä. Velallinen vastaa ulosottomaksusta ja oikeudenkäyntikuluista. Oikeuden päätös aiheuttaa aina merkinnän luottotietoihin!