Eräpäivä

Maksa vuokra kuukauden 2. päivään mennessä

Viitenumero

Muista käyttää vakioviitenumeroa aina maksaessasi

Vuokran maksaminen

Vuokranantaja lähettää asukkaille vuokralaskun vuodeksi kerrallaan. Vuokra tulee maksaa kuukauden 2. päivään mennessä ilman erillistä kehotusta. Maksun yhteydessä tulee aina käyttää annettua viitenumeroa, jotta maksu kohdistuu oikein.

Vuokralaisen tulee olla yhteydessä vuokranantajaan, jos vuokranmaksussa on häiriöitä.  Maksun viivästyessä vuokralainen on velvollinen suorittamaan viivästyneelle määrälle korkolain mukaisen viivästyskoron eräpäivästä maksupäivään (tällä hetkellä 11 %).

Maksusuunnitelma

Asukas voi tiedustella mahdollisuutta maksusuunnitelmaan, mikäli on tiedossa, ettei vuokran tai muiden maksujen suorittaminen onnistu eräpäivään mennessä. Maksusuunnitelma laaditaan olemalla yhteydessä asiakaspalveluun, jolloin yksittäisille maksuille sovitaan alkuperäisestä poikkeavat eräpäivät. Maksusuunnitelmaa noudattamalla on mahdollista välttää muistutusmaksut sekä maksujen siirtyminen perintään.

Saatavien perintä

Heinolan vuokra-asunnoilla on käytössään Intrumin muistutus- ja perintäpalvelut vuokralaisten/asukkaiden laskutukseen liittyen. Yhteistyö Intrumin kanssa koskee palveluidemme erääntyneitä laskuja, kuten vuokran pääomaa, korkoa tai muistutukseen ja
perintään liittyviä kuluja. Intrum vastaa muun muassa maksukehotusten lähettämisestä myöhässä oleviin vuokriin liittyen.

Mikäli et pysty maksamaan laskua eräpäivään mennessä, otathan viipymättä yhteyttä Intrumiin avun saamiseksi. Nopein tapa saada apua on kirjautua Oma Intrum -palveluun. Voit ottaa Intrumiin yhteyttä myös puhelimitse kirjeessä mainituilla yhteystiedoilla. Mikäli
sinulla ei ole kirjettä, voit soittaa Intrumin vaihteeseen 09 229 111 (mpm/pvm), josta sinut ohjataan asiakaspalveluun.
Intrumin verkkosivuilla osoitteessa intrum.fi/fi/asiakaspalvelu/ on saatavilla apua, neuvoja sekä vinkkejä henkilökohtaisen talouden hallitsemiseksi.

Jos asukas haluaa sopia maksuaikataulusta Heinolan vuokra-asuntojen kanssa ennen saatavan siirtymistä Intrumille, tulee asukkaan olla yhteydessä Heinolan vuokra-asuntoihin ennen vuokra- tai muun laskun eräpäivää. Kun maksu on siirtynyt Intrumin käsittelyyn, tulee asukkaan asioida maksuista Intrumin kanssa.

Häätö
Useampi maksamaton vuokra johtaa häätötoimenpiteisiin. Oikeuden päätöksen saatuaan vuokranantaja tarkastaa, onko vuokralainen luovuttanut huoneiston vuokranantajan vapaaseen hallintaan oikeuden päätöksen mukaisesti. Tarvittaessa ulosottovirastosta tilataan häätö ja saatavien perintä. Velallinen vastaa ulosottomaksusta ja oikeudenkäyntikuluista. Oikeuden päätös aiheuttaa aina merkinnän luottotietoihin.