Päivitetty 15.12.2021

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida miten verkkopalvelussa kerättäviä henkilötietoja kootaan ja säilytetään.

1. Rekisterinpitäjä 
Heinolan vuokra-asunnot Oy
Y-tunnus 1033628-8
Verkko-osoite: //heinolanvuokra-asunnot.fi
PL 61, 18101 HEINOLA
Käyntiosoite:Rauhankatu 3a, virastotalo 1. krs.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 
Ville Jäntti
ville.jantti(a)heinola.fi

2. Rekisteröidyt 
Heinolan vuokra-asuntojen asukkaat ja asunnonhakijat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 
Henkilötietoja käytetään asuntohakemusten käsittelyyn ja vuokrasopimusten laadintaan sekä sopimusten ylläpitoon

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Asunnon hakijoiden ja asukkaiden nimi, henkilötunnus, arvo tai asema, kuvaus taloudellisesta tilanteesta sekä nykyisestä asumismuodosta, tieto asunnon tarpeen syistä, osoite, sähköposti ja puhelinnumero, työnantajan ja/tai oppilaitoksen tiedot yhteystietoineen sekä muita asunnon hakijan mahdollisesti hakemukselle kirjoittamia hakemukseen liittyviä lisätietoja.

Tietoja talletetaan Heinolan vuokra-asunnot Oy:n arkistoon, sähköposti- ja vuokra-asuntojen vuokrausjärjestelmään sekä vuokra-asuntojen huoltoon liittyvään ylläpitojärjestelmään.

5. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu.vuokra-asunnot(at)heinola.fi

Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut tiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelyn jälkeen tiedot poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajataan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot, tästä linkistä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterin käyttäjätiedot kerätään asunnonhakijoilta/asukkailta itseltään vuokra-asuntohakemusta ja sopimusta tehtäessä puhelimitse, sähköpostilla, kirjallisesti tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

7. Käsittelyn kesto 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, paitsi milloin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään.

8. Henkilötietojen käsittelijät 
Rekisteritietojen mukaisia tietoja käsittelee Heinolan vuokra-asunnot Oy:n henkilökunta Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Evästeet ja sisällön profilointi 
Heinolan vuokra-asuntojen verkkosivujen käyttöä seurataan Google Analytics-palveluiden avulla. Sivuston käyttötieto kootaan automaattisesti ja tilastoidaan verkkopalvelujen kehittämistä varten.
Käyttäjien henkilötietoja ei koota tähän palveluun.
Sivuilla voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä palvelukokemuksen parantamiseksi.

Lue lisää evästekäytännöistä